Alfagomma

Dunlop Hiflex tillhör koncernen Alfagomma Group som är en av världens ledande tillverkare av slangar och kopplingar för både högt och lågt tryck. Med egna fabriker i Italien, Frankrike, Slovakien, Kina och Malaysia. Försäljning-/distributionsenheter finns i Europa, Asien, Australien, Sydafrika, USA och Kanada. Vi har ett väl utbyggt distributionsnät med ett stort antal Service Centers som täcker stora delar av norra Europa.
 Lång erfarenhet och egen tillverkning ger oss både kunskap och kontroll. 

Forskning och utveckling

Tack vare egen forskning och utveckling kan vi ta fram en mängd olika gummiblandningar, anpassade för olika tillämpningar. För hydraulslangar gäller att de är nötningsbeständiga, flexibla, tål höga tryck och tryckstötar. För industrislangar ställs helt olika krav beroende på användningsområde. Inom livsmedelsindustrin är kraven höga vad gäller smak-/lukt-/giftfrihet. Andra slangar ska tåla olika frätande kemikalier eller slitande partiklar. För vissa applikationer är flexibilitet och hög böjningsradie det avgörande. Vi utför egna tester, både i laboratorier och ute i fält och lägger stora resurser på kvalitetskontroller.

 

 

Vår ambition
Genom sparsamhet med resurser, energi och transporter samt genom valet av produkter försöker vi belasta miljön så lite som möjligt. Vi är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 14000, våra medarbetare utbildas kontinuerligt och vi strävar efter att minimera avfall och utsläpp. Vi samarbetar med myndigheter och försöker i största möjliga mån tillhandahålla miljövänliga produkter.