Kvalitetspolicy

Det är Dunlop Hiflex policy att marknadsföra produkter av en kvalitet som klart motsvarar kundernas krav och behov samt förväntade önskemål för att leda till absolut belåtenhet. Detta åstadkommer vi genom att varje medarbetare säkrar kvaliteten i sin funktion till nästa led i produktionskedjan.

Målsättningen med vårt kvalitetssäkringssystem är att bidraga till ökad lönsamhet för våra kunder inom industrin och övriga användare av hydraulik- och industrislang.

Dunlop Hiflex ska genom ständiga förbättringar och en hög servicegrad vara den självklara leverantören.

Det är vår målsättning att den som en gång valt Dunlop Hiflex som leverantör skall återkomma och bli en fast kund för framtiden.

 

 

 

ISO_9001_COL_SV