Miljöpolicy

Vi ska kontinuerligt följa upp vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete för att förekomma  och förebygga framtida miljöbelastning genom att vi: 

  • Följer lagstiftning, föreskrifter och krav som organisationen
    berörs av.
  • Utvecklar vår personal genom delaktighet i våra processer.
  • Arbetar aktivt med att ständigt förbättra och mäta våra processer.
  • Ska inspirera våra leverantörer och kunder att utveckla sitt miljöarbete.

Vi uppmuntrar aktivt personalen att komma med förbättringsförslag som påverkar miljön positivt.

Vitutfyllnadsruta