Lediga jobb

Våra värderingar sammanfattar vad vi står för och vad vi vill uppnå 
Kvalitet, Service och Närhet till kunden är tre nyckelord för oss. Vi är alltid öppna när det gäller att berätta för våra kunder vad vi kan - och vad vi inte kan. På detta sätt skapar vi förutsättningar för ett bra och nära samarbete med våra kunder.

Kvalitet
Vår målsättning är att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Från produktutveckling och kundsupport till varuleveranser ligger våra medarbetares fokus på att överträffa kundens förväntningar.

Service
Vi prioriterar att tillfredställa våra kunders önskemål och vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att vi skall vara den bästa partnern i branschen

Närhet till kunden
Med våra 10 egna Service Centers och ett 40-tal Service Partners finns vi alltid nära våra kunder. Närhet till kunden innebär även för oss att vi upprätthåller en kontinuerlig kontakt, och att vi lyssnar på våra kunders önskemål. Vi skapar närhet genom att se till att finnas till hands när våra kunder behöver oss. Vi vill lära känna våra kunders verksamheter, för att kunna komma med förslag på nya lösningar.

Medarbetaren
Ett företag blir inte bättre än de människor som arbetar där och därför satsar vi på en gedigen och bred kompetensutveckling för våra medarbetare. Alla våra medarbetare är väl förtrogna med våra värderingar och de arbetar dagligen för att våra kunder skall få högsta kvalitet och service.

Mångfald
För oss innebär mångfald att tillvarata människors unika egenskaper. Detta skapar mervärde för vår organisation. Genom att informera och utveckla våra medarbetare säkerställer vi att alla skall ha lika värde.


Till våra lediga tjänster