Valutatillägg

2018-05-25

Med anledning av den svaga utvecklingen för den Svenska kronan gentemot Euron tvingats vi införa ett valutatillägg på 8%. Detta gäller för beställningar från och med 2018-06-01.

Har ni frågor gällande detta var vänliga att kontakta undertecknad eller er närmaste säljkontakt.

 

Med vänliga hälsningar,

Per-Åke Hammerin

Sales manager MRO Sweden