VOSSRing skärringssystem

2015-04-21

Nya VOSSRingM skärringssystem tar kvalitén i applikationen till en ny nivå. I utvecklingsarbetet lades mycket fokus på att förenkla monteringen av skärringen så att en process säker och läckfri applikation uppnås, resultatet blev då VOSSRingM

De största fördelarna med VOSSRingM är:

  • Minskad läckagerisk genom förbättrade egenskaper av skärkantens funktion
  • Mycket bra egenskaper vid dynamisk belastning tack vare optimerad skärringsgeometri
  • Idealiska monteringsegenskaper tack vare det patenterade stoppkonceptet
  • Minskad belastning på monteringspersonal på grund av låg åtdragningskraft
  • Går att montera både på stål och rostfria rör
  • Hög korrosionsbeständighet tack vare VOSS coat-Black

 

Kontakta oss för mer information.

VossringM