Regulatorer

En tryckregulator reglerar ingångtrycket till önskat utgångstryck och vidhåller det konstant. För att en tryckregulator skall fungera korrekt måste ingångstrycket vara högre än utgångstrycket.

Vi har ett brett sortiment av tryckregulatorer, filterregulatorer och dimsmörjare. De finns tillgängliga för både singel- och blockmontage.

FRRLX